Conditii generale

Chiriaşul este rugat să citească cu atenţie şi să-şi exprime acordul asupra acestor condiţii prin semnarea şi acceptarea prevederilor acestora.

Proprietarul are dreptul de a refuza închirierea autovehiculului faţă de un client, fără explicaţii suplimentare.

1.VÂRSTA CHIRIAŞULUI


Vârsta minimă a şoferului este de 21 ani. Acesta trebuie să posede permis de conducere valabil, de minim 1 an .
Clientul este responsabil financiar faţă de proprietar pentru distrugerile sau accidentele produse asupra autovehiculului închiriat de către un şofer care nu este autorizat de către proprietar.

2.LIVRAREA/RIDICAREA


Autovehiculul este livrat clientului în condiţii perfecte, fără defecte vizibile. Orice reclamaţie referitoare la starea acestuia trebuie făcută la livrare. Clientul îşi asumă obligaţia de a returna autovehiculul în condiţii bune, împreună cu toate documentele, accesoriile şi echipamentele aferente, la data şi locul stabilite în contract. Dupa o întârziere mai mare de 3 ore se consideră ca autovehiculul a fost furat şi se anunţă Poliţia.

3.CONDIŢIILE DE UTILIZARE


Clientul este de acord cu următoarele condiţii. Autovehiculul închiriat nu trebuie folosit sau condus:
a) împotriva prevederilor legale referitoare la trafic, vamă sau altele;
b) pentru transportul obiectelor şi al pasagerilor c) permiţând supraîncărcarea cu pasageri sau bagaje, faţă de numărul de locuri sau greutatea admisă, înscrisă în certificatul de înmatriculare. d) pentru a împinge sau tracta alt autoturism, remorcă sau alt vehicul;
e) sub influenţa alcoolului, medicamentelor, narcoticelor / somniferelor sau a altor substanţe care pot afecta concentrarea şoferului sau a capacităţii acestuia de a conduce.
f) în cazul apariţiei unei defecţiuni; în acest caz maşina va trebui să fie reparată la o unitate service acceptată de către proprietar.
g) în competiţii, curse sau teste;
h) maşina nu trebuie lăsată cu cheile în contact, neîncuiată sau cu geamurile deschise;
i) maşina nu poate fi condusă în afara instrucţiunilor şi recomandărilor producătorului.
j) sa conduca autovehiculul pe drumurile publice si nu in afara lor
Nerespectarea condiţiilor de folosire a maşinii îl face pe client responsabil financiar faţă de proprietar.

4. PLATA


Clientul îşi asumă responsabilitatea de a plăti proprietarului următoarele:
a) tariful specificat în Contractul de închiriere;
b) maşina este livrată / ridicată cu rezervorul plin. Orice diferenţă de combustibil va fi plătită proprietarului;
c) perioada minimă de închiriere este de 24 ore. Prima ora după cele 24 este gratuită. Orice întârziere mai mare de 1 ora este considerată o zi întreagă şi se taxează cu tariful standard;
d) amenzile din trafic sau oricare alte încălcări ale legii - Codului Rutier;
e) în cazul pierderii documentelor maşinii, a Contractului de Închiriere sau a cheilor maşinii se va aplica o penalizare de 200 €;
f) GARANŢIA perceputa este intre 300 si 1500  € in functie de tipul de autovehicul. Garantia se blocheaza de pe un card bancar valabil pe perioada inchirierii .Aceasta va fi returnată la predarea maşinii, dacă se constată că este în bune condiţii si in aceeasi stare in care a fost predata exceptand uzura normala, cu toate documentele, accesoriile şi echipamentele şi este înapoiată la locul, data şi ora stabilite în contract;
Dacă maşina este zgâriată, are vopseaua sărită, bara îndoită, spartă sau prezintă alte daune, garanţia depusă nu va mai fi returnată.

5.ASIGURAREA


Proprietarul are asigurare  pentru autovehiculele închiriate.
Clientul este responsabil şi este de acord să plătească toate cheltuielile şi valoarea pagubelor pentru:
a) exploatarea improprie a maşinii închiriate, precum şi a pagubelor produse asupra motorului, a cutiei de viteze sau diferenţialului ca urmare a scăderii nivelului uleiului sau a supraîncălzirii;
b) pagubele produse asupra anvelopelor sau camerelor prin tăierea, înţeparea sau explozia acestora;
c) pagubele produse datorită suprasolicitării componentelor instalaţiei electrice;
d) pagubelor de orice fel produse asupra maşinii închiriate ca o consecinţă a conducerii pe drumuri inundate;
e) pagubelor produse asupra oricăror subsisteme sau componente ale maşinii ca o consecinţă a nerespectării regulilor de circulaţie şi a regulilor privind siguranţa traficului, precum şi a regulilor referitoare la transportul bagajelor şi al aranjării acestora în timpul transportului;
f) pagubelor produse banchetelor, mochetei, tapiseriei sau altor elemente interioare ale maşinii;
g) pagubelor produse maşinii ca o consecinţă a folosirii acesteia în curse, întreceri sau antrenamente;
h) pagubelor produse asupra maşinii dacă:
- accidentul a fost produs din culpă;
- accidentul a fost produs în urma conducerii sub influenţa alcoolului, medicamentelor, somniferelor, sau a altor substanţe care pot afecta capacitatea de concentrare a şoferului şi a capacitaţii de a conduce, precum şi în timpulsăvârşirii altor delicte privind circulaţia pe drumurile publice, deşi aceste fapte nu s-au produs pe drumurile publice sau în timpul comiterii altei încălcări ale legii;
- accidentul s-a produs, iar autorul încearcă să se eschiveze;
- furt sau tentativă de furt, neconfirmată de Poliţie sau dacă Poliţia nu a primit nici o plângere asupra spargerii sau a tentativei de spargere; dacă persoane din familia clientului sunt implicate în furtul sau pregătirea tentativei de furt sau, în cazul persoanelor juridice, a persoanei delegate;

6.COMPENSĂRI


Proprietarul nu poate fi responsabil pentru accidentele produse de client sau de însoţitorii acestuia, care pot afecta funcţionarea maşinii, precum şi pentru pierderea obiectelor din interiorul acesteia.

7. ACCIDENTE, PAGUBE, FURT


Clientul este de acord să apere interesele proprietarul şi ale companiei de asigurări în caz de accident, furt sau distrugeri prin:
a) obţinerea numelor şi adreselor martorilor oculari şi a părţii implicate;
b) să nu abandoneze maşina fără a fi păzită;
c) anunţarea telefonică a proprietarului, în maximum 3 ore de la producerea oricărui incident;

Documentele ce trebuie obţinute în caz de accidente, pagube sau furt
Următoarele documente trebuie obţinute de la Circa de Poliţie, imediat după accident sau furt, iar în acestea trebuie menţionat:
1. Raportul poliţie / anexa 2: semnat de ofiţerul care l-a întocmit si stampilat se va consemna OBLIGATORIU, în caz de accident, dacă autovehiculul a fost condus sau nu sub influenţa alcoolului;
2. Autorizaţia de reparare cu semnătura ofiţerului care a scris-o şi ştampila Secţiei de Poliţie.
În cazul neprezentării documentelor menţionate anterior sau al încălcării legilor române, a Codului Rutier sau a condiţiilor Contractului de închiriere, clientul / şoferul acestuia este responsabil pentru toate pagubele, costurile sau pierderile cauzate proprietarului.

8.VALABILITATEA


Clientul este de acord cu nulitatea oricăror termini şi condiţii care au intervenit fără notificarea în scris a acestuia şi fără acordul părţilor.

9.JURISDICŢIA


Orice conflict care poate apare în urma închirierii, conform termenilor anteriori, va fi soluţionat de către Tribunalul Municipiului Bucureşti.

10. PRELUCRAREA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL

Business Development Team Services SRL, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (numele si prenumele, telefon/fax,e-mail-ul, seria si numarul actului de identitate, seria si numarul permisuluide conducere) în scopul efectuarii operatiunilor de reclama, marketing sipublicitate. Datele nu vor fi dezvăluite tertelor parti. Pe viitor, acestedate, numele si prenumele, telefon/fax, e-mail-ul, ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.

 

Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie inconditiile prevazute de Legea 677/2001, printr-o cerere scrisa semnata sidatata, trimisa pe adresa societatii.